top of page

Green Development Platfrom

Yashil tarraqiyot platformasi jamiyatimizni "yashil" rivojlantirish bo‘yicha loyiha va tashabbuslarni muhokama qilish imkoniyatidir. Platformada biznes-loyihalarni, iqtisodiyot va jamiyat tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha mumkin bo‘lgan takliflarni taqdim etish va muhokama qilish imkoniyati mavjud bo‘lib, ularni umumiy bir jihat birlashtirgan – bunday tashabbus va loyihalarda tabiiy resurslar va xizmatlardan oqilona foydalanish zarur.

 

Bizning platformamiz hamkorlardan kelayotgan yangi g‘oyalar va takliflarga ochiq. Yangi paydo bo'layotgan yashil tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun biznes hamjamiyatlari, hukumat sektori, investorlar va donorlar bilan mustahkam hamkorlik o'rnatishni kutib qolamiz.

 

Platforma O‘zbekistondagi Global ekologik fondning Kichik grantlar dasturi (GEF KGD) bilan hamkorlikda yaratilgan.

bottom of page